W jaki sposób i do kiedy rozliczyć PIT-28 – instrukcja

Zeznanie PIT 28 wypełniasz, kiedy w roku podatkowym pozyskujesz dochody opodatkowane tytułem: pozarolniczej aktywności gospodarczej bądź umowy najmu, podnajmu, dzierżawy bądź innych umów o analogicznym zakresie.
Zeznanie będzie Cię zatem dotyczyć, jeśli do dwudziestego stycznia roku podatkowego oddałeś pisemne oświadczenie o doborze tego sposobu opodatkowania, zaś jeżeli zaczynasz prowadzenie działalności pozarolniczej w trakcie roku podatkowego.

lokalizacja

Autor: Gobierno de Chile
Źródło: http://www.flickr.com
pit 28 online

Autor: Pirátská strana
Źródło: http://www.flickr.com
W wypadku uzyskiwania przychodów z najmu opodatkowanego ryczałtem deklarację o doborze tej formy opodatkowania składa się nie dalej aniżeli do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w jakim osiągnął pierwszy zysk z owego tytułu, czy do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy tenże przychód osiągnięto w grudniu roku podatkowego. prawo do ryczałtu przysługuje na całkowity rok podatkowy. W roku kolejnym prawo (sprawdź więcej) to nie występuje, jeśli podatnik przekroczy limit przychodu 150.000 euro. Podatnik w czasie roku może jednak utracić prawo (więcej pod tym linkiem) do ryczałtu w związku z poszerzeniem przedmiotu działań o działania, jakich nie możesz rozliczać ryczałtem albo w związku z realizowaniem działań na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy przez określony czas od chwili podjęcia aktywności. Przekroczenie limitu dochodów w okresie roku podatkowego nie wywołuje bezpośredniego przejścia na zasady ogólne. Za dany rok podatkowy, nawet po przekroczeniu limitu, składasz deklarację PIT 28 online. Dopiero za rok przyszły wyłączone będzie rozliczenie ryczałtem. Kiedy w okresie roku podatkowego naruszysz reguły prowadzenia działalności opodatkowanej na regułach ryczałtu, podatek według ogólnych zasad opłacasz od dnia naruszenia tychże reguł. Tym samym za czas wcześniejszy dochody opodatkowujesz, składając deklarację PIT 28.

Jeśli wykonywałeś w ramach stosunku pracy albo spółdzielczego stosunku pracy działania wchodzące w obszar działalności podatnika lub spółki opodatkowanej ryczałtem – składasz PIT 28, jeżeli w danym roku podatkowym nie realizujesz tej sprzedaży czy też usług na rzecz byłego chlebodawcy.