Site Loader
ul. Słowackiego, 14-100 Ostróda
Każdy posiadacz działalności gospodarczej, jaki zatrudnia jakichkolwiek pracowników chce, aby zatrudnieni przez niego ludzie posiadali jak najlepsze umiejętności do wykonywania danej pracy.

specjalista ds. rekrutacji

Autor: Brangwyn Jones
Źródło: http://www.flickr.com
Wspomniany dyrektor jest najczęściej niestety pochłonięty innymi ważnymi kwestiami niż rekrutacja nowych pracowników.
Z tego też powodu często zatrudnia do takich czynności specjalistę, jaki w ramach swych zawodowych obowiązków będzie między innymi dawał ogłoszenia w gazetach oraz w internecie, będzie także prowadził rozmowy kwalifikacyjne czy też współpracował z Urzędami Pracy. Wspomniany specjalista ds. rekrutacji będzie także kontaktować się z osobami, które odpowiedziały na zamieszczoną na firmowej stronie www propozycję pracy. W ramach swych obowiązków, taki specjalista może też przygotowywać zadania kwalifikacyjne, jednak jest to w pewnym stopniu zależne od profilu działalności. Przykładowo praca online mogłaby polegać na pisaniu programów komputerowych lub przygotowywaniu prac graficznych.
Zazwyczaj jednak tego typu specjalista ds. rekrutacji musi posiadać ukończone studia o profilu zbliżonym do profilu spółki, w której jest zatrudniony. Powinien także mieć odpowiednie doświadczenie na zbliżonym stanowisku. W granicach swoich obowiązków, wspomniany rekruter mógłby także (w razie potrzeby) opracowywać spisy kandydatów, tworzyć ich skrócone charakterystyki, przeprowadzać z nimi rozmowy bezpośrednie czy telefoniczne.

Jest to bardzo odpowiedzialna praca, gdyż wymaga pewnego wyczucia. W wypadku pomyłki oraz dobrania niewłaściwego kandydata, mogłoby to spowodować znaczne straty dla zatrudniającej go spółki.

Post Author: admin