Jakiego rodzaju obowiązki musi wykonywać zatrudniony na stanowisku specjalista do spraw rekrutacji?

Każdy posiadacz działalności gospodarczej, jaki zatrudnia jakichkolwiek pracowników chce, aby zatrudnieni przez niego ludzie posiadali jak najlepsze umiejętności do wykonywania danej pracy.

specjalista ds. rekrutacji

Autor: Brangwyn Jones
Źródło: http://www.flickr.com
Wspomniany dyrektor jest najczęściej niestety pochłonięty innymi ważnymi kwestiami niż rekrutacja nowych pracowników.
Z tego też powodu często zatrudnia do takich czynności specjalistę, jaki w ramach swych zawodowych obowiązków będzie między innymi dawał ogłoszenia w gazetach oraz w internecie, będzie także prowadził rozmowy kwalifikacyjne czy też współpracował z Urzędami Pracy. Wspomniany specjalista ds. rekrutacji będzie także kontaktować się z osobami, które odpowiedziały na zamieszczoną na firmowej stronie www propozycję pracy. W ramach swych obowiązków, taki specjalista może też przygotowywać zadania kwalifikacyjne, jednak jest to w pewnym stopniu zależne od profilu działalności. Przykładowo praca online mogłaby polegać na pisaniu programów komputerowych lub WZA online przygotowywaniu prac graficznych.
Zazwyczaj jednak tego typu specjalista ds. rekrutacji musi posiadać ukończone studia o profilu zbliżonym do profilu spółki, w której jest zatrudniony. Powinien także mieć odpowiednie doświadczenie na zbliżonym stanowisku. W granicach swoich obowiązków, wspomniany rekruter mógłby także (w razie potrzeby) opracowywać spisy kandydatów, tworzyć ich skrócone charakterystyki, przeprowadzać z nimi rozmowy bezpośrednie czy telefoniczne.

Jest to bardzo odpowiedzialna praca, gdyż wymaga pewnego wyczucia. W wypadku pomyłki oraz dobrania niewłaściwego kandydata, mogłoby to spowodować znaczne straty dla zatrudniającej go spółki.