Venture capital

Venture capital to miano wymienne dla inwestycji na rynku kapitałowym, będącym w pierwotnej fazie postępu. Polega na finansowaniu oryginalnych, ale przez to ryzykownych inwestycji.

Celem inwestowania takiego kapitału jest dochód wynikający z wartości samego przedsiębiorstwa, a nie z jego działalności usługowej czy wytwórczej. Startup venture capital będzie zasileniem nowo konstruowanej spółki, które odbywa się poprzez objęcie jej udziałów – czym jest startup venture capital. Rozwiązanie to powoduje wprowadzenie kapitału do firmy bez konieczności zaciągania zadłużenia. Inwestor, który stawia na wprowadzenie venture capital odtąd staje się współwłaścicielem spółki jaka będzie przez niego finansowana. Liczba akcji jaki w zamian uzyska ustalana jest wprzódy z właścicielami czy pomysłodawcami takiego wyjścia. Ryzyko inwestora będzie przy tym takie samo jak ryzyko podjęte poprzez pozostałych akcjonariuszów. W wypadku sukcesu przedsięwzięcia, inwestor razem z udziałowcami uczestniczy w podziale intrat. Przedstawiciele spółki mogą do tego podpisać z inwestorem umowę inwestycyjną, przypominającą w swoim zakresie współpracę menedżerską. Na mocy jej rozstrzygnięć inwestor proponuje biznesmenowi pomoc oraz konsulting w obszarze inwestycji, a także innych działań na rzecz rozwoju firmy.
wczasy-morze

startup venture capital

Autor: Lori Mazzola
Źródło: http://www.flickr.com
Inwestycja w startup. Okres inwestycji jest ściśle sprecyzowany i z reguły mieści się w czasie 3-7 lat – rekomendowana inwestycja w startup. Dla spółki (zobacz przeniesienie praw autorskich) jest to zabezpieczenie, że kapitał nie zostanie z niej wycofany przed upływem owego czasu.

Po owym czasie inwestor wycofuje swój kapitał razem z przypuszczalnymi przychodami. Przebieg wyprowadzania kapitału z przedsiębiorstwa powinno się wykonać w sposób przemyślany, tak aby zarówno rynek jak również samo przedsiębiorstwo nie czuły tego ujemnych skutków.