Rejestracja symboli towarowych w UP

Każdy znak towarowy, nawet niezastrzeżony w Urzędzie Patentowym, otoczony jest pieczą ustawową. Zapewnia to regulacja o ochronie konkurencji i nabywców, lub kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest niezbędna, ażeby podlegać podstawowej ochronie prawnej symbolu towarowego.

interes

Autor: Kārlis Dambrāns
Źródło: http://www.flickr.com
Zastrzeżenie znaku towarowego gwarantuje, że pozostałe podmioty nie będą miały żadnego prawa do naruszania strzeżonego znaku, a w razie potrzeby o wiele swobodniej nam będzie unicestwić niecne aktywności konkurencji.
Rejestracja znaków towarowych to złożenie w Urzędzie Patentowym właściwego wniosku. W związku z tym, że symbol towarowy zgłasza się zawsze dla wskazanych produktów, albo usług, powinno się je również wskazać we wniosku. Dobór miejsc w rejestrze powinien być natomiast przemyślany, gdyż po złożeniu wniosku w Urzędzie nie ma już możliwości dopisania do niego jakichkolwiek pozycji. Powinno się zatem uwzględnić nie tylko towary, jakie w tym momencie znaczymy znakiem, lecz również (więcej na stronie) potencjalne wykorzystanie symbolu w przyszłości, zwłaszcza jeżeli zgłaszanym znakiem jest nazwa naszej firmy. Powinno się pamiętać, że wykaz towarów, czy też usług, dla których znak zgłosiliśmy posiada olbrzymie znaczenie albowiem wyznacza zakres zabezpieczenia naszego znaku.
rachunkowości

Autor: EnergieAgentur.NRW
Źródło: http://www.flickr.com

Wniosek o udostępnienie prawa ochronnego można złożyć osobiście, lub za pomocą kompetentnego reprezentanta, którym może być wyłącznie rzecznik (polecamy nasza strona) patentowy.

Rzecznik patentowy poza profesjonalnym przygotowaniem wniosku, w tym spisu towarów, może również stworzyć badanie zdolności rejestracyjnej znaku i oszacować możliwości na jego rejestrację. Rzecznik może również pomóc zrealizować procedurę rejestracji w urzędzie.