Co jaki okres czasu należałoby robić tak zwany przegląd swojej gaśnicy?

Gaśnica samochodowa to wymagany składnik wyposażenia każdego samochodu. Reguluje to kodeks drogowy. Jednak każde tego typu narzędzie trzeba co pewien okres kontrolować.
Wykonuje się to podczas wykonywania czynności pod nazwą przegląd gaśnicy.

Nie należałoby jednak mylić pojęć czasu jej gwarancji z czasem przydatności do użycia. Gwarancji udziela producent gaśnicy (przeważnie na okres pięciu lat od daty jej produkcji), natomiast przegląd techniczny wykonywany jest przez UDT. W zależności od typu gaśnicy okres legalizacji jest dopasowany do konkretnego środka zastosowanego do gaszenia. W przypadku tzw. gaśnic śniegowych wynosi dziesięć lat, natomiast proszkowych – 6 lat. Nie jest to jednak równoznaczne z typowym przeglądem pojazdu, który musimy robić każdego roku. Jest tak dlatego, że nawet jeśli okres gwarancyjny jest dłuższy niż okres legalizacji, to wyższość nad regulaminem wytwórcy posiada rodzime prawo.
przegląd gaśnicy

Autor: Andreshiro
Źródło: http://www.flickr.com
Tego typu przegląd gaśnicy opiera się na weryfikacji technicznej przez wyszkolonego fachowca oraz ewentualnej naprawie znalezionych podczas kontroli usterek. Po wykonaniu tego typu badania, w wypadku uznania tej gaśnicy za sprawną, zamieszczana jest na niej tabliczka z wyznaczoną datą następnego badania (kliknij tutaj) technicznego. Warto więc go sprawdzać, aby nie zaznać nieprzyjemnej niespodzianki w najmniej oczekiwanej chwili. Takie badanie badanie due diligence nie jest kosztowne (opłata wynosi około.

10zł) a należałoby je zrobić, żeby mieć pewność, że w przypadku potrzeby nie będziemy bezsilni. Należałoby wykonać także legalizację gaśnicy nawet pomimo faktu, że kodeks drogowy w żadnym artykule nie nakłada na kierowcę obowiązku przeprowadzania wspomnianej legalizacji.