Tworzymy firmę brandingową

Działalność agencji reklamowej obejmuje kompleksowe projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych przez: projektowanie i lokowanie reklam w publikatorach drukowanych, radiu, środkach masowego przekazu, sieci a także innych publikatorach, projektowanie i lokowanie reklam zewnętrznych w postaci tradycyjnych tablic reklamowych, gablot, paneli balonów reklamowych, ekspozycji okiennych, reklamy na samochodach i autobusach itd., dystrybucję oraz doręczanie prospektów a także egzemplarzy reklamowych, tworzenie pawilonów jak też innych konstrukcji oraz miejsc wystawowych, prowadzenie kampanii reklamowych oraz pozostałe usługi marketingowe mające na celu przyciągnięcie albo utrzymanie nabywców.

agencja reklamowa

Autor: Jeffrey Beall
Źródło: http://www.flickr.com
Agencja marketingowa nie jest aktywnością regulowaną, a więc nie są potrzebne żadne zezwolenia ani koncesje. Musimy jednak przestrzegać wymagań ustawowych w obszarze praw autorskich w reklamie, barier tematycznych jak też prawa konkurencji. Warto znać zapisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych mówi, iż tworząc reklamę kreuje się dzieła. W momencie utworzenia utworu przez pracownika wszelakie prawa autorskie kupuje pracodawca. Sprawdź tą agencję.
Agencja brandingowa ma 2 lata od chwili obrania utworu na jego rozpowszechnienie. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zabrania wprowadzającego w błąd znaczenia firmy, fałszywego oznaczania pochodzenia geograficznego produktów bądź usług, naśladownictwa towarów, nieuczciwej reklamy, itp. Jeśli naszym towarem jest spot będący w sprzeczności z dobrymi obyczajami, uchybiający godności ludzkiej, wprowadzający nabywcę w błąd, odwołujący się do uczucia lęku, do zabobonów, to może on zostać zakwalifikowany jako reklama (konstrukcje reklamowe) nosząca objawy nieuczciwej konkurencji . Branding? Czytaj więcej na do CKiM.

Ażeby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności za naruszenie prawa uczciwej konkurencji w związku z opracowaniem jak też szerzeniem bezprawnej reklamy (np. za opracowanie niesolidnej reklamy porównawczej) warto zastanowić się nad kooperacją z jurystą, jaki dokładnie i fachowo mógłby poradzić w konkretnych sprawach.