Co można by zrobić, jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłacenia odszkodowania?

Każda osoba, która posiada ubezpieczenie czy to na życie, NNW czy też odmienny rodzaj ubezpieczenia, ma prawo liczyć na otrzymanie należytego świadczenia.

Oczywiście wyłącznie po wystąpieniu jakiegokolwiek niepomyślnego zdarzenia, np. uszczerbku na zdrowiu.
mycie zębów

Autor: Jakob Renpening
Źródło: http://www.flickr.com
odszkodowanie

Źródło: pixabay
Niestety często uzyskanie odszkodowania często może wymagać długiego oczekiwania, co sprawia, że przykładowo likwidacja szkody komunikacyjnej niezwykle wydłuża się w czasie. Często także kontakty z towarzystwem ubezpieczeniowym nie przyspieszają całej sprawy. Niestety tak samo chętnie wykorzystywaną praktyką jest bezzasadne odmawianie wypłaty odszkodowania albo celowe jego obniżanie. Osoba jest poszkodowana niejako dwukrotnie. Może w takiej sytuacji interweniować na wyższym szczeblu firmy ubezpieczeniowej, szukać porady u prawnika albo złożyć skargę u Rzecznika Ubezpieczonych. Działaniem bezpowrotnym jest złożenie pozwu sądowego. Wcześniej trzeba jednak zastosować wszystkie pozasądowe postaci sprzeciwu. Są one wymienione np. w ogólnych warunkach ubezpieczenia albo w postanowieniach, które są przesyłane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
Często spotykaną praktyką jest opóźnianie wypłaty świadczenia. Artykuł 817 k.c. mówi, że towarzystwo posiada aż 30 dni na to, aby wypłacić odszkodowanie odszkodowanie za wypadek w rolnictwie lub na odmówienie tej wypłaty. Czas ten może być jednak inny, jeśli jest to stwierdzone w OWU albo w indywidualnej umowie z danym klientem.

Jeżeli ubezpieczyciel nie dotrzyma takiego terminu, poszkodowany może żądać ustawowych odsetek za powstałą zwłokę. Niestety takie żądanie nie w każdym przypadku może skutkować wypłatą odszkodowania, jednak czasami może wpłynąć na szybsze wypłacenie tego świadczenia.