Jakiego rodzaju informacje trzeba przekazać przy zmianie dystrybutora gazu jeśli chcemy uzyskać korzystną propozycję?

Coraz więcej jest zmian dostawcy gazu. Klienci dostrzegają, że w sprawie wyboru optymalnej oferty gazowej, aktywność może przynieść zyski finansowe.
Na rynku gazowym podobnie jak to się dzieje na rynku energii elektrycznej, cena na sprzedaż paliwa gazowego jest uwolniona, ale stawki za dystrybucję powinien zatwierdzić prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Analogiczna jest także procedura zmiany sprzedawcy. Nade wszystko przy podpisaniu umowy z nowym sprzedawcą gazu nie jest wymagane zawieranie dwóch osobnych kontraktów, z jakich jeden jest zawierany na sprzedaż a kolejny na dostawę. Ten, kto zawrze umowę kompleksową z nowym sprzedawcą gazu, będzie otrzymywał tylko jedną fakturę. Obrót gazem jest to działalność koncesjonowana a oznacza to, że dostawca, który oferuje zawarcie umowy na sprzedaż gazu, powinien mieć koncesję. Sprzedaż gazu tak jak sprzedaż prądu odbywa się na zasadzie TPA, gdyż sprzedawca oprócz koncesji, posiadać musi także umowę z właściwym operatorem przesyłowego systemu lub systemu dystrybucyjnego.
klawiatura

Autor: www.spolecznieodpowiedzialni.pl
Źródło: www.spolecznieodpowiedzialni.pl

Konsument zmieniający sprzedawcę gazu ma nadzieję na uzyskanie korzystnej propozycji.

Aby którekolwiek opracowanie było traktowane za warte polecenia, powinno zawierać merytoryczną treść. Jeżeli chcesz ją poznać, kliknij tutaj oraz zdobądź pomocne szczegóły (http://notariuszbarska.pl/o-nas/).

Do przygotowania tego typu oferty sprzedawca potrzebować będzie informacje, które znaleźć można na Fakturach lub dotychczasowej umowie. Jest to 12-to miesięczne zużycie gazu, które jest wyrażone w kWh w pojedynczych taryfowych grupach w podziale na miesiące. Jest to także moc umowna, która jest definiowana dla poszczególnych punktów poboru. Informacją jest również czas obowiązywania aktualnej umowy, a także czas wypowiedzenia takiej umowy. Jest to również informacja, do którego Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa jest podłączony punkt poboru.

Żeby przygotować dokładniejszą wycenę oraz bardziej korzystną dla klienta, informacje trzeba przekazać oddzielnie do każdego punktu poboru gazu. Dokładne określenie obu tych parametrów będzie pozwalało na uniknięcie możliwych kar, które związane są z przekroczeniami lub z niepełnym wykorzystaniem mocy i gazu.