Korzyści wynikające z akcji

Lokaty to środki aktywne, które stosuje się do dokonania zysków. Pożytki powstają z podniesienia wartości zasobów, w które zostały ulokowane środki. Zyski te mogą być uzyskane w formie odsetek, bądź dywidend. Zalicza się do nich także transakcje handlowe, a szczególnie aktywa pieniężne, posiadłości, oraz wartości niematerialne i prawne.

biznesmen

Autor: Zuerichs Strassen
Źródło: http://www.flickr.com
Ktokolwiek, kto posiada chociażby jedną akcję spółki, jest posiadaczem części jej majątku. Jako właściciel części spółki, każdy udziałowiec ma wypływające z tego prawa majątkowe, jakie nie mają żadnego czasowego zakresu, albowiem akcje emitowane są na czas nieokreślony. Akcje mogą być imienne, albo na okaziciela. Akcje na okaziciela mają szansę być obiektem obrotu giełdowego. Odmienny podział akcji, to akcje zwyczajne i uprzywilejowane. Zakresy uprzywilejowania określa statut spółek handlowych. Kluczowym podziałem z punktu widzenia obrotu giełdowego, jest klasyfikacja na akcje fizyczne, i akcje zdematerializowane.

Obiektem obrotu na giełdzie mają możliwość być tylko akcje w postaci zapisu komputerowego. Przy ogromnej ilości transakcji, tylko ich elektroniczna postać jest w stanie zapewniać prędkość, niezawodność i bezpieczeństwo obrotu giełdowego. Posiadanie akcji, to nie tylko uprawnienia i korzyści finansowe, to też niebezpieczeństwo związane z ich kupnem. Pokrzepieniem dla posiadaczy akcji jest fakt, że w razie upadłości spółki, zdołają stracić jedynie to co ulokowali. Wielkość dywidendy wypadającej na każdą akcję, jest zależne od wielkości wypracowanego zysku i od tego, jaką jego część określi na zysk. Wypłacenie premii nie jest w żadnym razie czymś częstym i szeroko stosowanym Warto przyjrzeć się tym akcjom – .

Prawo do kupienia najnowszej emisji akcji przez przedsiębiorstwo mają w pierwszej kolejności aktualni udziałowcy. Termin jaki upływa od momentu zapisania się na akcje nowej emisji, do ich pierwszego notowania na giełdzie jest dosyć długi, może to trwać parę tygodni. Ażeby okres czekania nie był stracony, wykorzystuje się prawo do akcji. Jego zaletą jest to, że mogą one być kwestią obrotu już w parę dni po zakupieniu akcji, a jeszcze przed ich zarejestrowaniem w sądzie.