Jakiego rodzaju są różnice pomiędzy umowami dotyczącymi kredytu oraz pożyczek?

Czy wiesz, że kredytu mógłby udzielić wyłącznie instytucja bankowa oraz robi to przeważnie nie tylko na uprzednio ustalony zamiar, na który przeznaczone będą pieniądze, lecz także pobrać za tę czynność oprocentowanie oraz prowizje? Poza tym pod rygorem bezskuteczności umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie.

pożyczka
Te kwestie reguluje tzw. prawo bankowe.
W odróżnieniu od kredytu, pożyczka może być udzielona przez jakąkolwiek osobę oraz w niemalże dowolnej postaci, przykładowo na podstawie umowy ustnej.w witrynie prawo europejskie prawo europejskieZaciągający pożyczkę człowiek jest zobowiązany do zwrócenia takiej samej kwoty pieniędzy lub rzeczy tego samego typu. Formalności powiązane z udzielaniem pożyczki określa kodeks cywilny. Wbrew ogólnej opinii nie jest to to samo co kredyt. Następną różnicę przedstawia przedmiot umowy: w wypadku kredytu może być nim wyłącznie ustalona suma pieniędzy, z kolei przedmiotem pożyczki mogą być zarówno pieniądze jak i wyznaczone odnośnie typu przedmioty. Są nimi te, jakie można by policzyć, ważyć czy też mierzyć. Innymi słowami mógłby to być przykładowo węgiel lub ropa naftowa.
Analogiczne pozornie niewielkie różnice przedstawia kwestia odpłatności umowy. Ta dotycząca kredytu jest zawsze umową odpłatną (za jej udzielanie instytucja bankowa pobiera zapłatę najczęściej w formie odsetek), natomiast większą dowolność przedstawia umowa dotycząca takiego świadczenia jakim jest pożyczka.

Ta umowa może zostać zawarta zarówno odpłatnie (np. procent od pożyczki) oraz nieodpłatnie (ta postać jest przeważnie stosowana przez znane sobie osoby). Kolejną różnicą jest celowość – kredyt jest udzielany na podany w tyczącej się go umowie cel (np. kupno działki czy też pojazdu).