Site Loader
ul. Słowackiego, 14-100 Ostróda
Wszystko o spółce

Reklama zewnętrzna

Zewnętrzna reklama zwana jest z języka angielskiego outdoor lub reklamą uliczną.
Outdoor oznacza reklamę, która eksponowana jest na zewnątrz na celowo do tego przeznaczonych nośnikach reklamy: billboardach, filarach ogłoszeniowych, nośnikach zamontowanych na wiatach przystankowych lub kioskach, tablicach elektronicznych względnie telebimach.
Hodowla psów a biznes

Czemu część osób odwleka decyzję o skorzystaniu z możliwości rozliczenia online? Czy opłaca się z tym czekać? Skąd jest taka nieufność?

Wiele ludzi podchodzi z nieufnością do nowości. Potrzebują oni więcej czasu na to, ażeby przekonać się do czegoś nowego. Z tej przyczyny właśnie, jeśli chodzi o złożenie zeznania podatkowego przez internet, wciąż dużo osób nie korzysta z takiego systemu, a to błąd, gdyż rozliczanie się online jest ogromnie wygodną rzeczą.