Site Loader
ul. Słowackiego, 14-100 Ostróda
Public relations, a więc w wolnym tłumaczeniu „relacje publiczne”, jest to w pełni świadome dopieszczanie stosunków z otaczającym nasze osoby światem – jest ono zaplanowane oraz konsekwentnie prowadzi do pozyskania coraz to bardziej powiększającej się liczebności klientów, zwolenników, czy też popleczników, a najwspanialej wszystko to w jednej osobie.

Wspomniane „relacje publiczne” poza powyższym, mają swoje już określone cele a także działania, na temat których to będzie niniejszy felieton.
Rękawice robocze, odzież robocza

Autor: ZoofyTheJi
Źródło: http://www.sxc.hu
online

Źródło: pixabay.com
Nasz dzisiejszy temat, a więc napomknięte wyżej public relations, ma kilka konkretnych celów, które to na dodatek posiadają swoje własne uzupełnienia. Wśród tego jednakże wyróżnimy trzy standardowe cele, takiego typu jak: Pierwsze – Cele strategiczne (które to dotyczą dokładnie zarządzania wizerunkiem, relacjami oraz problemami, które to maja możliwość się „zazębiać”, wpływając na siebie nawzajem); 2. Cele organizacyjne (są one zwykle przypisywane grupom docelowym, które to są powiązane z konkretnym elementem celów strategicznych – prowadzą one do wyodrębnienia tak nazywanych „celów operacyjnych”, które są często nazywane też „funkcjami”). No i 3 punkt – Zadania (w rzeczywistości nie da się utworzyć jakiejś konkretnej list zadań, albowiem jest to uzależnione od kilku czynników, takich jak choćby: określona sytuacja w danej organizacji, a także jej typ celu zwanego „operacyjnym”).

Co zaś dotyczy działań public relations, no to jest ich parę, a pośród nich wynajdziemy: publicITy (czyli „media” relations), corporate identity (a więc w swobodnym przetłumaczeniu „tożsamość korporacji”), tak przezywane public affairs, czy też community relations (a więc „relacje społeczności typowo lokalnej”), relacje z mediami, czy lobbing itd.

Post Author: admin