Site Loader
ul. Słowackiego, 14-100 Ostróda
Finanse w hodowli psów

Czarna Lista Dłużników – o co chodzi?

Windykacja dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń, ochronę konieczną, a nieraz zemstę. Już w czasach Cesarstwa Rzymskiego funkcjonowała instytucja prawna, której zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu postaci do tego nieuprawnionej. Przyjmowaniem, przechowywaniem i ujawnianiem informacji i danych osobowych oraz ekonomicznych zajmuje się Rejestr Dłużników, znany obecnie jako Czarna Lista Dłużników.
Finanse w hodowli psów

Korzyści wynikające z akcji

Inwestycje to środki czynne, jakie stosuje się do dokonania korzyści. Pożytki wynikają z podniesienia wartości zasobów, w jakie zostały zainwestowane środki. Korzyści te mogą być otrzymane w postaci odsetek, bądź dywidend. Wlicza się do nich również transakcje handlowe, a szczególnie aktywa finansowe, nieruchomości, oraz wartości niematerialne i prawne.