Urlop na wychowanie dziecka jako przerwa w pracy

Urlop wychowawczy to przerwa w pracy w celu pełnienia osobistej opieki nad pociechą, po tym, jak opiekunowie wykorzystają urlop macierzyński i urlop rodzicielski.

Dużo opiekunów zastanawia się nad tym, czy skorzystać z tego urlopu, czy powrócić do pracy.
wychowawczy]
Urlop wychowawczy w celu wykonywania własnej pieczy nad dzieckiem może spożytkować jakikolwiek pracujący zatrudniony na podstawie umowy o pracę poprzez czas co najmniej sześciu miesięcy. Do owego czasu wlicza się również czas zatrudnienia u poprzednich chlebodawców. Z urlopu nie mogą skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia, bądź te, które posiadają zatwierdzone umowy o dzieło i podobne, albo prowadzące własną działalność gospodarczą. Urlop wychowawczy udostępniany jest na wniosek pracującego, a pracodawca nie może odmówić jego udzielenia. Podanie można napisać samodzielnie, lub skorzystać z gotowych wzorów. Warunkiem jest to, ażeby wniosek złożyć u Pracodawcy co najmniej trzy tygodnie przed planowanym zaczęciem urlopu.

urlop wychowawczy

Autor: Robert (Bob) Hetherington
Źródło: http://www.flickr.com
Z prawa do urlopu wychowawczego może skorzystać matka (sprawdź koniecznie dostępną ofertę – adwokat warszawa sprawy rodzinne profesjonalna kancelaria prawna) pociechy, ojciec, ewentualnie oboje. Urlop ten może zostać udzielony zarówno mamie, jak i tacie malucha, albo jego opiekunom. Z trzyletniego wymiaru urlopu wychowawczego każdemu z rodziców, czy też opiekunów przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu, przepisu takiego nie wolno przenieść na drugiego z rodziców, lub opiekunów. Urlop wychowawczy może być rozłożony na części.

Opiekun, który nie spożytkował od razu po macierzyńskim całego urlopu wychowawczego, jedynie wykorzystał go w dwóch częściach, urlop wychowawczy może podzielić jedynie na trzy części.