Jak wypełnić w PIT dochody swego potomka?

Zyski małoletnich dzieci, z wyjątkiem przychodów z ich pracy, stypendiów jak też przychodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dołącza się do przychodów rodziców.
Zasada ta nie ma zastosowania, kiedy rodzicielom nie przysługuje prawo pobierania zysków ze źródeł przychodów dzieci.

pit rozliczenie online

Autor: matze_ott
Źródło: http://www.flickr.com
Przepis o podatku dochodowym od osób fizycznych wdraża całościową regułę opodatkowania dochodów niepełnoletnich dzieci. Przewiduje ona, że zyski małoletnich dzieci własnych a także adoptowanych (z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów i dochodów z obiektów oddanych im do tzw. swobodnego użytku) – dołącza się do dochodów rodzicieli, chyba iż rodzicielom nie przysługuje prawo pobierania korzyści ze źródeł przychodów dzieci. W urzędzie podatkowym przedkładamy odpowiedni pit rozliczenie online wchodzi też w grę.
strony internetowe

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Zatem jedynie przychody małoletnich dzieci z ich stypendiów a także dochody z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku podlegają opodatkowaniu w zeznaniu składanym również przez rodzicieli ale już w imieniu małoletniego dziecka. Dochody te są bowiem wyłączone z zarządu majątkiem potomka przez rodzicieli. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, przychody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do przychodu każdego z małżonków. Reguła ta nie ma zastosowania do współmałżonków, w stosunku do których orzeczono separację.

Wiedz, że wnikliwe opracowanie (https://klinikajurajska.pl/) to nierzadko najbogatsze źródło danych? Tak jest i w niniejszym wypadku – kiedy wejdziesz na ten link, przeczytasz inne cenne wiadomości.

Majątkowe interesy małoletnich dzieci swych a także zaadoptowanych wymagają ochrony, do której powołane są osoby sprawujące władzę rodzicielską. Podstawową formą ochrony majątkowych interesów dziecka jest zarząd jego dobrobytem.

Polegać może on m.in. na: działaniach faktycznych, czynnościach prawnych (przykładowo sprzedaży części dostatku, odpłatnym najmie), reprezentowaniu małoletniego w postępowaniu administracyjnym czy sądowym.