Istotne zasady systemu podatkowego dla posiadaczy przedsiębiorstw

Prowadząc przedsiębiorstwo pamiętać należy o wszelkich formalnościach związanych z rozliczeniem się za dany rok podatkowy. Warto zapoznać się z systemem takiego rozliczenia, jest to zasada memoriałowa. Opiera się ona na zasadzie, że w księgach rachunkowych należy ująć wszelkie przychody, osiągnięte w danym roku rozliczeniowym. Wedle tej regulacji wpływy zatwierdza się w momencie ich wystąpienia, a nie już po otrzymaniu wpłaty czy przelewu. Na przykład jeżeli posiadacz przedsiębiorstwa uzyskał formalnie przychód pod koniec grudnia 2015 r, ale środki wpłynęły na jego konto dopiero początkiem stycznia 2016 r. Taki przychód, jak głosi zasada memoriałowa, jest wliczany do roku 2015.

samochód używany

Autor: FotoSleuth
Źródło: http://www.flickr.com
Adekwatnie do tematu, przytoczyć można opis następującej sytuacji (na temat zasady memoriałowej). Jeśli uposażenie pracownika za miesiąc grudzień, zostaje wypłacane aż w styczniu przyszłego roku, pracodawca w myśl tych reguł musi rozliczyć się z należności przypadających na grudzień. Nie nie brana jest pod uwagę termin zrealizowania transakcji, lecz jej zawarcia. Oczywiście należy wiedzieć, że stosownym podatkiem objęta jest także sprzedaż samochodów używanych (czytaj na Cenie Biznesu).

Jeżeli prowadzący działalność gospodarczą zamierza sprzedać pojazd należący do firmy musi znać kwestie regulujące opodatkowanie tej transakcji. Wiedza o opodatkowaniu za sprzedaż samochodów używanych uwarunkowane jest od charakteru eksploatacji samochodu. Trzeba określić, czy był on eksploatowany wyłącznie do wypełniania obowiązków pracowniczych czy również do celów prywatnych. Od tego będzie uzależniona wysokość kwoty zwrotu podatku.

Rozwój techniki i sieci internetowej bardzo ułatwił procedurę rozliczania się. Jako przykład można wymienić tak zwane e podatki (więcej na temat e podatków). Dzięki temu możemy zaoszczędzić znaczną ilość czasu nie stojąc w kolejkach Urzędu Skarbowego. Ten nowoczesny wariant rozliczania w znacznym stopniu usprawniła system formalności z tym związanych.

Przedstawiany polecany wpis ma informacje, które przedstawiają dany wątek, zatem jeżeli masz ochotę zgłębić temat – zapraszamy do nas!

Przy zakładaniu firmy warto zainteresować się kwestią rozliczenia podatkowego za cały uzyskany przychód i zdecydować się na najbardziej komfortową i łatwą formę rozliczenia w postaci takiej jak e podatki.