Czym jest dekretowanie e-faktur?

W dobie komputerów e-faktura jest zwykłą konsekwencją przemian, które następują w społecznym życiu.
Elektroniczne faktury można spotkać już w niemalże w każdej sferze gospodarki.

Wynika to z korzyści, które niosą za sobą elektroniczne faktury, zatem ochrona przyrody, szybsze rozliczenia się z petentem, prostota wytwarzania a także przekazywania dokumentów. Faktury elektroniczne przynoszą przedsiębiorstwom oszczędności, stąd większa część przedsiębiorstw rezygnuje zupełnie z papierowych faktur czy też są one dodatkowo płatne.

Kiedy zaciekawił Cię przedstawiany tekst, to nie wahaj się tylko odwiedź odnośnik, a znajdziesz tutaj pokrewne, interesujące informacje na ten temat.

Oprócz tego normalizacja przepisów z dnia 1 stycznia 2011 r., daje możliwość wykorzystanie owej opcji zgodnie z regulacją. Przepis wyraźnie mówi, jak powinna opisana być faktura elektroniczna, która w rozumieniu ustaw jest księgowym dowodem. Jak przebiega dziś dekretacja faktur? Wielkim ułatwieniem przy dekretacji faktur jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie własnych sposobów, czyli np. komputerowego zapisywania wszystkich dokumentów elektronicznych w systemie księgowo-finansowym. Warunkiem wdrożenia takiego rozwiązania jest jego dokładne opisanie w polityce księgowości.

konferencja

Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com

Tylko postępując zgodnie z powyższymi wytycznymi dekretacja faktur odbędzie się zgodnie z wszelkimi wymogami. Dlatego praktycznie każda firma ma dzisiaj specjalny program księgowy. Przy jego pomocy realne jest wydrukowanie dekretu dla każdej e-faktury. Wydrukować można też określone informacje, jakie łączą dekret z konkretną e-fakturą.

Mając takie oprogramowanie dopuszczalne jest ręczne dekretowanie dowodów księgowych. Jakkolwiek, warto na koniec każdego rozliczeniowego okresu wydrukować celem archiwizacji dekrety wszystkich e-faktur, które były zaksięgowane w tym czasie.