Rozmaite formy zatrudnienia

Pracodawcy pragnąc zredukować koszty zatrudnienia, a także obniżyć niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą zatrudnienie pracownika na umowę o pracę, nierzadko korzystają z umowy zlecenia, bądź o dzieło.

umowa o dzieło wzór

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa o dzieło jest niezwykle często spotykana w obrocie gospodarczym. Może stanowić formę zaangażowania, a reguluje ją przepis cywilny. Jedna ze stron, nazywana w zawartości umowy wykonawcą, zobowiązuje się do jego przeprowadzenia. Z kolei zlecający zobowiązuje się do wynagrodzenia za nie. Specyfiką umowy o dzieło jest zjawisko, że jej kwestią muszą być działania dające namacalny efekt. Następstwa tych czynności mogą być zarówno fizyczne, jak i niematerialne.

Będzie nam miło, jeśli zarezerwował kilka cennych chwil i przeczytał nowy artykuł na zbliżony temat. Pod poniższym linkiem czeka na Ciebie interesujący artykuł (http://www.workservice.pl/praca/operator-wozka-widlowego/bialystok/).

Umowa (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-faktura-korygujaca-a-nota-korygujaca-roznice) o dzieło wzór jest ogólnie dostępny i powinien włączać istotne elementy. Jeśli umowę zawierają osoby fizyczne, niezbędne będą ich imiona i nazwiska, daty narodzin, imiona rodzicieli, adres zamieszkiwania, numery dowodów tożsamości, ewentualnie numery PESEL. W przypadku osób fizycznych prowadzących aktywność gospodarczą, obok godności należy podać nazwę, pod jaką wiodą działalność i NIP. Opis dzieła i okoliczności jego powstania musi być w miarę drobiazgowy, żeby ustrzec się ewentualnych konfliktów. Honorarium za taką formę zatrudnienia jest możliwość ustalić w dwóch formach, ryczałtowej, jako uposażenie wyznaczone z góry, bądź kosztorysowej. W takiej umowie powinien być ustalony termin sporządzenia dzieła.

Jest to umowa efektu, co znaczy, że praca wykonawcy musi prowadzić do osiągnięcia rzeczowego fizycznego, bądź niefizycznego efektu. I za ten efekt przyjmujący zamówienie dostaje wypłatę.